Derde Adventszondag: Verwacht de komst des Heren

De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. In de donkerte van de adventstijd begint er licht te gloren aan de horizon. De profetie van Micha, dat uit Bethlehem een belangrijk leider voor Israël zal voortkomen, lijkt in vervulling te gaan. De evangelist Lucas vertelt over een vreugdevolle ontmoeting tussen twee vrouwen: Elisabeth en Maria, die beide in verwachting zijn. Voor beiden is het een bijzondere, opmerkelijke zwangerschap. Het loflied dat Maria in alle vrolijkheid aanheft, is bekend geworden als het Magnificat.

Welkom in de viering van de derde zondag van Advent, 12 december 2021 om 11:30 uur in de Martinikerk. Voorganger is Ynte de Groot. Met medewerking van een gelegenheidskoor bestaande uit Bert Ballast, Martin de Bruijn, Joop Hoexum en Hans van der Veen, onder begeleiding van Pieter Pilon die de vleugel bespeelt.

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Open Hof”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.