Kerstochtend 2021 online vanuit de Martinikerk

Met Kerst vieren we de komst van Christus in onze wereld. Voor het eerst in de geschiedenis van de Martinidiensten en van het GSp vindt deze viering niet in de Kerstnacht (aanvang laat op de avond van 24 december) plaats maar overdag op Eerste Kerstdag, 25 december om 11:30 uur.

Net als de geboorte van Jezus ruim twintig eeuwen geleden, is ook de totstandkoming van deze kerstviering (die we bewust kleinschalig hebben gehouden) te kenschetsen als een bijzondere reeks van gebeurtenissen, tegen de achtergrond van het grote wereldgebeuren en met name de van overheidswege opgelegde regels. Destijds moest de gehele bevolking op reis vanwege een door keizer Augustus verordonneerde volkstelling, vandaag de dag moet iedereen zich in rijen opstellen voor zijn of haar derde coronavaccinatie.

Vanwege de verplichte sluiting van vrijwel alles behalve de supermarkten om 5 uur ’s middags (inmiddels door strengere coronaregels alweer achterhaald), konden wij ook de Kerstnachtdienst op 24 december om 11 uur ’s avonds niet door laten gaan. Maar een reeks van vier adventszondagen zonder dat daar de viering van Kerst op volgt, dat is net zoiets als je wel door de vakantiefile op de Route du Soleil heen worstelen maar niet op de reisbestemming aankomen. Of in het restaurant wel de menukaart in handen gedrukt krijgen maar de gerechten komen niet op tafel. Dus Kerst zal gevierd worden, hoe dan ook, zo hebben we besloten. Vandaar deze kerstviering op Eerste Kerstdag.

Voorganger in deze dienst is Sybrand van Dijk. De zang wordt verzorgd door Jeannette de Bock, Maarten van Damme, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga, begeleid door Jan de Roos op de vleugel.

(Foto: Sieka Berkhout)

De dienst is primair bedoeld om online mee te maken, via de livestream op Youtube. Maar voor de mensen voor wie de omstandigheden zodanig zijn dat het wel een heel stille en eenzame Kerst wordt, hebben we besloten toch op zeer beperkte schaal (max. 20) bezoekers toe te laten. Wil je hiervan gebruik maken, kom dan niet op de bonnefooi naar de kerk maar meld je vooraf aan via het registratieformulier, uiterlijk vrijdagavond om 20:00 uur.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben de dienst op 25 december 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. (Niet gevonden? Probeer anders deze link.) In de loop van Eerste Kerstdag wordt tevens nog een aparte geluidsopname van deze viering door Bert beschikbaar gesteld via Dropbox.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Open Hof”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk houdt overigens wel een dienst op Kerstavond, 24 december 2021 vanaf 19:45 uur, deze kun je indien gewenst online meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk.