Gedenk uw barmhartigheid

Gedenk uw barmhartigheid, Reminiscere in het Latijn, is de naam van de tweede zondag in de Veertigdagentijd, de periode van voorbereiding op Pasen. De liturgische kleur van de zondagen in de Veertigdagenheid is paars: een kleur die staat voor ingetogenheid en bedachtzaamheid over wie wij zijn, in ons tekort en in ons tegoed.

Twee van de Bijbellezingen voor deze zondag spelen zich af op een hoge berg, en die plaatsaanduiding wijst er in Bijbelse taal altijd op dat er iets bijzonders aan de hand is. In het verhaal uit Exodus ontvangt Mozes op de berg Sinaï van God de Tien Geboden, die hij op twee stenen platen schrijft om die vervolgens mee te nemen, onbewust met een bepaalde glans op zijn gezicht, de berg af en terug naar zijn volksgenoten. De Evangelielezing uit Lucas gaat over de verheerlijking op de berg. Als Jezus drie van zijn volgelingen (Petrus, Jakobus en Johannes) meeneemt een hoge berg op, zijn deze drie daar getuige van een wonderlijke ontmoeting tussen Jezus, Mozes en Elia. Een tafereel dat zich afspeelt in het helderste witte licht. Petrus wil dit moment langer kunnen vasthouden en biedt aan om daar bovenop die berg drie tenten op te slaan, één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia, maar dat is kennelijk niet de bedoeling.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 13 maart 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Tiemo Meijlink. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Kerk in Actie (Oekraïne)”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.