Vrede zij met U

De nieuwe paaskaars van 2022 draagt de woorden “Dona nobis pacem”, vertaald: “Geef ons vrede”. En nu sinds enkele maanden de oorlogsdreiging in Oost-Europa werkelijkheid is geworden, lijkt de vrede ver weg en zijn die woorden actueler dan ooit. Maar laten we niet ophouden te bidden en te zingen voor vrede, zoals ook op zondag 13 maart luid en duidelijk te horen was op de Vismarkt in Groningen tijdens de manifestatie voor vrede in Oekraïne (kijk en luister het hier terug op Youtube).

Vrede is ook het woord waarmee Jezus zijn volgelingen begroet, wanneer hij aan hen verschijnt als de Opgestane Heer. “Vrede zij met jullie” zegt hij, en hij toont hen de wonden in zijn handen en voeten. We lezen dit in de Martinidienst van zondag 1 mei uit het Evangelie van Lucas. Wist je trouwens dat Jezus in dit schriftgedeelte geroosterde vis te eten krijgt aangeboden? Was mij nog niet eerder zo specifiek opgevallen…

Ook lezen we uit het boek Jeremia de profetie dat God zijn volk Israël uit de Babylonische ballingschap zal terugleiden naar Jeruzalem. In sombere tijden is er altijd dat sprankje hoop, de belofte dat God met zijn volk een eeuwigdurend verbond zal sluiten.

In deze viering op 1 mei gaat Jesmar Jonker voor. Met medewerking van organist Henk de Vries en voorzangers Stineke Haas, Maaike Pronk, Eeke Scheweer en Joop Hoexum.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Op zondagmiddag 1 mei 2022 om 17:00 uur is er in de Martinikerk nog de vesper die, zoals ieder jaar in de tijd rond 4 en 5 mei, in het teken staat van Gedenken en bevrijding. Aan de orde komt het levensverhaal van de Groninger goochelaar Ben Ali Libi, aan wiens leven een einde kwam op 2 juli 1943 in concentratiekamp Sobibór.