Zondag Trinitatis

Zondag Trinitatis, de zondag van de Heilige Drie-eenheid, volgt traditioneel een week na Pinksteren. In de Martinidienst van deze zondag 12 juni is de gekozen thematiek ontleend aan het oudtestamentische verhaal over Ruth en Boaz. De uit het buitenland afkomstige Ruth is werkzaam op de akker van Boaz, die familie is van Ruth’s schoonmoeder Naomi. Wanneer Ruth zich ook in de nacht aan Boaz aanbiedt, op aanwijzing van Naomi overigens, ligt er een goede beloning voor haar in het verschiet.

In deze viering op zondag 12 juni 2022, aanvang 11:30 uur, gaat Evert Jan Veldman voor. Met orgelspel door Carlos Fernández Bollo en voorzangers Dorine Wijmenga en Maarten van Damme. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Ziekenhuis (en school) in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.