Eén in Christus…?

Het thema voor de Martinidienst van zondag 19 juni 2022, “Eén in Christus…?”, is ontleend aan een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus steekt de jonge christelijke gemeente een hart onder de riem door te schrijven over Jezus als de verbindende factor tussen alle leden van de gemeente, alle aanhangers van het christelijk geloof, waarbij de onderlinge verschillen tussen mensen veel minder van belang zijn dan altijd werd gedacht. Verschillen in afkomst, Joods of Grieks, verschillen tussen man en vrouw, en heel veel andere verschillen tussen mensen onderling, het doet er allemaal minder toe dan de onderlinge verbondenheid in Christus waar Paulus over schrijft. Hoe zit dat in onze hedendaagse samenleving? We lezen ook uit het Evangelie naar Lucas over de uitzending van de twaalf apostelen.

Welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op 19 juni 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist is Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Exodus”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.