Woord van den beginne

Woord van den beginne, stem uit de hemel, het spreken van God, er zijn vele manieren om uitdrukking te geven aan waar in essentie het jodendom en het christendom hun bestaansrecht aan ontlenen. Het geloofsverhaal dat eeuwen en eeuwen geleden is begonnen met de scheppingskracht van het Woord.

In de Martinidienst van zondag 23 oktober zal voorganger Jaap Goorhuis twee bijbelpassages voorzien van een passende toelichting. Allereerst een gedeelte uit Deuteronomium, waar het gaat over Mozes die het Woord van de Heer aan het volk moet overbrengen als de belangrijke leefregels en wetten, die de kern vormen van het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten. En ten tweede de bekende openingswoorden van het Johannesevangelie, over het Woord dat in het begin was, het vleesgeworden Woord als aanduiding voor Gods Zoon die in de wereld kwam.

Aan deze viering werkt een klein gelegenheidskoor (Ton Tromp, Joke Bulthuis en Hans de Wolf) mee om de gemeentezang te ondersteunen, waarbij Jan de Roos het orgel en/of de piano zal bespelen. Aanvang zoals gebruikelijk om 11:30 uur. Van harte welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Salmagundi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.