Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Zondag Exaudi, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, heeft als oude Nederlandse benaming ook “het Weeskind”. Dit heeft betrekking op het bijzondere karakter van deze zondag. Jezus heeft afscheid genomen en is in de hemel opgenomen. Zijn leerlingen voelen zich verlaten, zoals ook een wees zich verlaten kan voelen. Ze moeten hun levensweg nu verder gaan zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester, maar met de belofte dat ze niet helemaal in de steek gelaten zullen worden. Ze zijn nog in afwachting van de beloofde pleitbezorger: de Heilige Geest die met Pinksteren zal neerdalen om hen te vergezellen en te bemoedigen.

De belofte niet in de steek gelaten te zullen worden: we kennen die ook vanuit de profetie van Ezechiël. God spreekt tot het volk Israël bij monde van deze profeet: “Ik heb jullie over de hele wereld in ballingschap gestuurd maar ik breng jullie ook weer terug naar je eigen land; niemand zal ik achterlaten. Ik giet mijn Geest uit over het volk van Israël”.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 21 mei 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Heleen Maat. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen. Organist: Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.