Hoop in een woelige tijd

Het zijn turbulente tijden waarin we leven. De strijd die in het Midden-Oosten geleverd wordt, laat ons niet onberoerd, getuige de vele heftige reacties die de gebeurtenissen aldaar bij velen van ons teweeg brengen. Ook het verloop van de oorlog in Oekraïne, die daar al bijna twee jaar woedt, leidt tot grote bezorgdheid. Dichter bij huis is het de week waarin in Nederland parlementsverkiezingen plaatsvinden, in een samenleving die meer dan ooit verdeeld en gepolariseerd is geraakt. De stembusuitslag zal sommigen tevreden stemmen en anderen juist zorgen baren over hoe het verder zal gaan met het landsbestuur. Wat valt er af te lezen aan alles wat we om ons heen zien gebeuren?

Een dergelijke vraag is ook aan de orde, telkens wanneer Jezus spreekt over het naderende Koninkrijk van God. Hij wil ons leren waakzaam te zijn en acht te slaan op wat er om ons heen gebeurt. Leer van de vijgenboom deze les: als je zijn takken ziet uitlopen en in blad schieten, weet je dat het weldra zomer wordt. Weet dus ook waar je op moet letten als het Koninkrijk, waarover hij spreekt, aan zal breken. Zoals de evangelist Mattheüs schrijft: pas als het goede nieuws van het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen, maar daar zal een tijd van grote verdrukking aan voorafgaan.

Ook uit het Oude testament kennen we verhalen van dreigend onheil, zoals het verhaal uit Genesis over de ondergang van de steden Sodom en Gomorra. De inwoners van deze steden staan in meerderheid te boek als zeer berucht om hun zondige gedrag. God wil maatregelen treffen en neemt zich voor beide steden totaal te verwoesten. Abraham voert tegen God een vurig pleidooi om de steden te sparen, als er nog 50 rechtvaardigen worden aangetroffen. Of 45, 40, 30, 20 of zelfs maar 10. Immers, Abrahams eigen neef Lot woont ook in Sodom, en als het erop aankomt rest er voor hem geen andere uitweg dan weg te vluchten uit die stad.

Václav Havel in Praag, 17 november 2009 bij de herdenking van de Fluwelen revolutie 20 jaar eerder. Foto: Ben Skála, Wikipedia, CC BY-SA 2.5.

Ondanks alle ellende en bezorgdheid is er altijd nog de hoop. “Hoop” is ook de titel van een bekend gedicht van Václav Havel (oud-president van Tsjechië), dat eindigt met de woorden: “Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.”

Welkom in de Martinidienst op zondag 26 november 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Met organist Carlos Bollo en met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Terre des Hommes”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.