Zoals een herder voor zijn schapen zorgt

Niet alle schapen in de kudde zijn gelijk, verre van dat zelfs! De zwakkere schapen hebben meer en ook andere zorg en aandacht nodig dan de sterkere. En zoals een goede herder bij het weiden van zijn schapen zijn aandacht moet verdelen, zo zegt God zelf – bij monde van de profeet Ezechiël – dat hij de verjaagde dieren zal terughalen en gewonde en zieke dieren de verzorging te geven die ze nodig hebben. De schapen van de bokken scheiden, zo zal het ook gaan als het aankomt op rechtspreken en het doen van gerechtigheid.

Schilderij “St. Martinus” van Egbert Modderman in de Martinikerk Groningen. Foto: Romke Hoekstra, Wikipedia, CC BY-SA 4.0.

In een bekend gedeelte uit het Evangelie naar Mattheüs doet Jezus uitspraken als: ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Wat dan weer reacties uitlokt als: wanneer hebben wij u hongerig gezien, of als vreemdeling, en hebben wij (niet) voor u gezorgd? Een thema dat heel goed past in november, de maand waarin we ook de feestdag hebben gevierd van Sint Martinus, naamgever van onze Groninger Martinikerk. De kerk die in de afgelopen jaren is verrijkt met een serie schilderijen van Egbert Modderman, waarin de ‘zeven werken van barmhartigheid’ worden uitgebeeld. In de christelijke traditie zijn deze zeven werken van barmhartigheid namelijk juist aan dit verhaal uit Mattheüs ontleend. Tijdens de overweging in deze dienst willen we een rondgang maken langs deze schilderijen, om te ontdekken hoe deze werken van barmhartigheid in onze tijd handen en voeten krijgen.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 19 november 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Berend Borger. Met Jan de Roos als organist en/of pianist en een gelegenheidscantorij gevormd door Jeannette de Bock, Lysbet de Vries, Fred Blaauw, Maarten van Damme en Pieter Kamminga.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Grootouders voor het Klimaat”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.