21 januari: Samen vieren in de Pepergasthuiskerk

Na de gezamenlijke viering van de Martinidiensten en de gemeenschap van de Pepergasthuiskerk (op 17 december jl. in de Martinikerk), is er op 21 januari 2024 opnieuw een viering die door leden van beide gemeenschappen is voorbereid, deze keer in de Pepergasthuiskerk. Let op: deze viering begint om 10:30 uur. Er is dan om 11:30 uur dus géén dienst in de Martinikerk!

Het thema, ‘Gebed voor de eenheid van christenen’, sluit aan bij de landelijke week van gebed voor de eenheid van christenen. Een moeilijk onderwerp, want wat is eenheid? Alles samen doen? Het is maar de vraag of dat eenheid oplevert. Er is meer versplintering dan ooit, mede door onze eigen neiging tot individualisme. En als je over allerlei dingen fundamenteel anders denkt, is gezamenlijkheid lastig te vinden, ook in de kerk. Toch blijven we dromen van meer eenheid, van het ooit tot elkaar komen van alle mensen, hoe verschillend ook. Het visioen leeft nog altijd.

Als uitgangspunt voor het nadenken daarover is gekozen voor het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10:25-37. Dat bekende verhaal nodigt ons uit bij onszelf te beginnen en ons af te vragen: Wie is mijn naaste? Voor wie wil ik de naaste zijn? En wat betekent dat nu, in deze tijd? Ook lezen we uit Jesaja 25:6-9 over de maaltijd op de berg; over het visioen waarbij alle grenzen tussen mensen verdwijnen, en iedereen aan de maaltijd gaat.

Afbeelding overgenomen van www.groengelovengroningen.nl/groene-peper

Het blijft ditmaal niet bij het visioen alleen, want na afloop is er voor alle kerkgangers die bij de viering aanwezig zijn een lunch, verzorgd door de Peper-werkgroep ‘Einden der Aarde’. Van harte welkom op zondag 21 januari!

► En voor wie er niet fysiek bij kan zijn: de viering wordt zondagochtend vanaf 10:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Pepergasthuiskerk, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.