Bevrijding van onreine geesten

Zondag 28 januari staat in de Martinidienst het Evangelieverhaal uit Marcus centraal, over een man bij wie Jezus een onreine geest uitdrijft. Een tafereel dat zich afspeelt terwijl Jezus onderricht geeft in de synagoge. Het is niet de enige keer dat Marcus schrijft over zo’n duiveluitdrijving, verderop in zijn evangelie vindt dit nog eens plaats terwijl Jezus, omringd door een grote menigte, in discussie gaat met een aantal schriftgeleerden. Hoe de man die onreine geest ervaren heeft, weten we niet, wellicht als een enorme kakofonie van stemmen, maar wel is duidelijk dat hij de daad van bevrijding door Jezus heel erg nodig had, om weer normaal in de samenleving opgenomen te kunnen worden. Want Jezus’ boodschap is dat zo iemand niet gezien moet worden als een paria maar als een mens, een mens die geholpen moet worden en daarna volwaardig weer kan leven. En blijkbaar is Jezus in staat om zodanig met gezag te spreken, dat zelfs de onreine geesten zijn bevel gehoorzamen.

Welkom in de Martinikerk te Groningen, zondag 28 januari 2024 om 11:30 uur, in deze viering met voorganger Jasja Nottelman. Met pianist Jan de Roos en een gelegenheidskoor onder leiding van Ton Tromp.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week het COC, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.