Afbreken en in drie dagen weer opbouwen

Breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” Met deze woorden wijst Jezus vooruit naar zijn lijden, zijn kruisdood en zijn opstanding op Paasmorgen. Hij zegt dit nadat hij eerst hardhandig het tempelplein heeft ‘schoongeveegd’, door de handelaren in offerdieren en de geldwisselaars eruit te jagen – die hadden er in zijn ogen een markt van gemaakt, of een rovershol zoals ook wel gezegd wordt. Rond dit gedeelte uit het Johannesevangelie is het thema van de Martinidienst van 7 maart gekozen.

Oorspronkelijk stond deze dienst ingepland als Morning Prayer, die vanwege de coronabeperkingen niet in de traditionele vorm kan plaatsvinden, maar wel bevat de liturgie een aantal herkenbare elementen van het Morgengebed en ook zullen er enkele Engelstalige liederen gezongen worden. Henk de Vries, die normaalgesproken de Dutch Choral Singers dirigeert, neemt de zangpartijen voor zijn rekening. Voorganger is Rudolf Oosterdijk en Jan de Roos bespeelt het orgel.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 7 maart 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Urgente Noden (SUN)”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.