Ontmoetingen op grote hoogte

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd staat de Martinidienst thematisch in het teken van twee bekende Bijbelverhalen over bijzondere ontmoetingen boven op een hoge berg. In het boek Exodus lezen we over de ontmoeting van Mozes met God op de berg Sinaï, waar hij veertig dagen en veertig nachten verblijft en waar hij ook de stenen platen met de Tien Geboden ontvangt.

De Evangelielezing uit Marcus gaat over de verheerlijking op de berg. Als Jezus drie van zijn volgelingen (Petrus, Jakobus en Johannes) meeneemt een hoge berg op, zijn deze drie daar getuige van een wonderlijke ontmoeting tussen Jezus, Mozes en Elia. Een tafereel dat zich afspeelt in het helderste witte licht, en waarbij een vreugdevolle boodschap klinkt als een stem uit de hemel. Petrus wil dit moment langer kunnen vasthouden en biedt aan om daar bovenop die berg drie tenten op te slaan, één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia, maar dat lijkt nu, op die plek, net niet de bedoeling.

Voorganger in deze viering is Ynte de Groot. Het koororgel wordt bespeeld door Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► We hebben deze viering op zondag 28 februari 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Als op enig moment deze video niet meer publiek beschikbaar is, kan nog tot enkele weken na de dienst de geluidsopname (MP3) worden teruggeluisterd via deze link.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Heel Groningen Helpt”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.