Hoe God met mensen meegaat

Op zondag Trinitatis (Zondag van de Drie-Eenheid) vieren we geen lastig leerstuk. We vieren hoe God met mensen meegaat de geschiedenis door, telkens weer anders, telkens weer nieuw. Over de verbondenheid van God en mensen kun je niet met een enkel woord volstaan. Wie over God wil spreken heeft minstens drie woorden nodig – Vader, Zoon en Geest – en een boek vol verhalen.

Jezus en Nikodemus (Henry Ossawa Tanner)

In Exodus 3 lezen we hoe God zich aan Mozes bekendmaakt. In Johannes 3 ontmoeten we Jezus in een nachtelijk gesprek met Nikodemus, een gesprek dat je kunt lezen als een zoektocht naar geloof. Geloven heeft alles te maken met traditie, maar daar valt het niet mee samen. Het betekent bovenal een nieuwe geboorte, deel krijgen aan het leven van en met de Eeuwige, in beweging gezet worden door Gods Geest.

Voorganger in de Martinidienst van 30 mei is Marga Baas. Martin de Bruijn en Aly Jellema nemen de zangpartijen voor hun rekening, met orgelspel van Eeuwe Zijlstra.

Aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

► Deze viering is, ook voor degenen die niet aanwezig konden zijn, op zondag 30 mei 2021 vanaf 11:30 uur live uitgezonden via het Youtube-kanaal Martinidiensten. Terugkijken van de livestream kan via deze link. Op verzoek kan ook een geluidsopname (MP3) worden verkregen bij Bert Ballast.

Collecte: Allen die deze viering online meekijken (via de livestream of achteraf), worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de collecte. Dat kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Overweeghuis”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bijdragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.