Bevrijding van een onreine geest

Zondag 12 september om 11:30 uur is er een Martinidienst waarin het Evangelieverhaal uit Marcus centraal zal staan, over een jongen bij wie Jezus een onreine geest uitdrijft. Een tafereel dat zich afspeelt terwijl Jezus’ leerlingen omringd worden door een grote menigte en in discussie zijn gegaan met een aantal schriftgeleerden. Het is niet de eerste keer dat Marcus schrijft over zo’n duiveluitdrijving, eerder vond dit ook al eens plaats terwijl Jezus in de synagoge onderricht gaf.

Als gastvoorganger hebben we deze zondag Heleen Maat in ons midden. Met muzikale medewerking van het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

Vanwege corona geldt nog steeds onze aanmeldprocedure: wil je de viering meemaken, meld je dan uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur aan via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels. Er is in principe geen beperking in het aantal bezoekers, wel vindt zitplaatstoewijzing plaats met 1,5 meter onderlinge afstand. Net als vorige week is er een avondmaalsviering in aangepaste vorm.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: STOOT”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina. En wil je meer weten over STOOT, kijk dan hier.

► Er is ditmaal geen livestream via Youtube, wel is voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen een geluidsregistratie beschikbaar, te bereiken via deze link.