Bron van Wijsheid

Wijsheid is een vaak terugkerend begrip in de christelijke geloofstraditie. Koning Salomo stond al bekend om zijn wijsheid en levenskunst; een belangrijk deel van het Bijbelboek Spreuken is gewijd aan de wijze levenslessen van deze Salomo. De wijsheid wordt in dit boek ook wel voorgesteld in de gestalte van een vrouw: Vrouwe Wijsheid (we kennen haar ook als St. Sophia) tegenover Vrouwe Dwaasheid. Ook de apostel Paulus benoemt in zijn brief aan de Romeinen Gods onuitputtelijke wijsheid. En wie was Jezus anders dan de belichaming van de wijsheid van zijn hemelse Vader?

In de Martinidienst van zondag 21 november om 11:30 uur hopen we rijkelijk te putten uit de bron van de wijsheid. Voorganger in deze viering is Marga Baas. Met orgel- en pianospel van Vincent Hensen en zang uitgevoerd door een gelegenheidskoor dat bestaat uit Jeannette de Bock, Rinka de Jager, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga.

► Download hier alvast de liturgie.

Wil je de viering bijwonen, meld je dan aan, uiterlijk zaterdagmiddag om 12:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Het Groninger Landschap”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

► Voor wie de viering niet in de kerk heeft kunnen bijwonen komt na afloop een geluidsregistratie beschikbaar, deze wordt in de loop van zondagmiddag door Bert geplaatst op Dropbox en kan dan nog tot enkele weken na de viering worden teruggeluisterd.