Bijzondere ontmoetingen

Hoe een bijzondere ontmoeting vaak ook tot iets moois kan leiden, een bijzondere wending in iemands leven. Daarvan komen twee voorbeelden ter sprake in de Martinidienst van zondag 20 februari. Allereerst het verhaal over Zacheüs, tollenaar van beroep. Tollenaars stonden bij het volk in een slecht aanzien, aangezien de uitoefening van hun beroep vaak niet al te eerlijk verliep. Maar deze Zacheüs was zich bewust van wat hij niet goed deed, had de wil om zijn leven te beteren, en was bovenal nieuwsgierig naar de persoon van Jezus. Klein van stuk als hij was, klom hij in een vijgenboom, vanwaar hij naar beneden geroepen wordt door Jezus die zich bij hem thuis uitnodigt. De goedwillende houding van Zacheüs wordt door Jezus beantwoord: “de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”.

Over de andere ontmoeting lezen we in het boek Handelingen. Een man uit Ethiopië, die een hoge functie aan het hof bekleedt als schatkistbewaarder van de koningin van Ethiopië, kruist het pad van de apostel Filippus. De Ethiopiër is op de terugreis van Jeruzalem en leest onderweg met grote belangstelling in een boekrol van de profeet Jesaja. Omdat hij niet alles begrijpt wat hij leest, nodigt hij Filippus uit om naast hem in de reiswagen te komen zitten en uitleg te geven over de tekst. De ontmoeting leidt ertoe dat de Ethiopiër zich door Filippus laat dopen.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 20 februari 2022 om 11:30 uur in de Martinikerk te Groningen. Als gastvoorganger in ons midden is Ivo de Jong. De zang wordt verzorgd door een gelegenheidskwartet: Bert Ballast, Martin de Bruijn, Maarten van Damme en Stineke Haas, begeleid op de vleugel door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► Vanwege de recente versoepelingen van de coronaregels is aanmelden vooraf niet meer nodig, dus kom gewoon zondagochtend naar de Martinikerk! Wil je toch liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Het Groninger Landschap”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.