Gelijke beloning

In de Martinidienst van zondag 13 februari komt de gelijkenis aan de orde over de dagloners in de wijngaard. Aan het eind van de werkdag kiest de landheer kiest ervoor de arbeiders, die alleen het laatste uur gewerkt hebben, dezelfde beloning te geven als hen die al vanaf de vroege ochtend aan de slag waren. Is dat een rechtvaardige keuze? Het weerspiegelt in elk geval het profetenwoord uit Jeremia 17 vers 10: “Ik, de Heer, ben het (…) die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient”.

Van harte welkom in deze viering in de Martinikerk te Groningen, zondag 13 februari 2022 om 11:30 uur. Voorganger is Jasja Nottelman. De zang wordt verzorgd door een gelegenheidstrio bestaande uit Jeannette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga, muzikaal bijgestaan door Eeuwe Zijlstra.

Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdag om 20:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

► Naast de mogelijkheid de dienst persoonlijk bij te wonen, kun je deze ook online meevieren. Volg de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Humanitas Maatjesproject”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.