Het gebod van de liefde

Vanouds heeft het joodse volk dit als belangrijkste gebod meegekregen, zoals opgeschreven in het boek Deuteronomium: “Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en al uw krachten, zodat het u goed zal gaan in het land dat overvloeit van melk en honing”. Als Jezus in Johannes 13 zijn afscheid aankondigt aan zijn discipelen, geeft hij hen het gebod mee elkaar lief te hebben. “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.” Elkaar liefhebben, als concrete invulling van: God liefhebben; eigenlijk hebben die beide geboden dezelfde betekenis.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 15 mei om 11:30 uur. Voorganger is Marga Baas. Zang: Stineke Haas en Bert Ballast. De piano wordt bespeeld door Pieter Pilon.

► Download hier alvast de liturgie.

► Wil je liever de dienst vanuit huis meemaken, volg dan de livestream zondag om 11:30 uur via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente (update: de opname is ditmaal helaas niet gelukt, dus op een later moment terugkijken is niet mogelijk).

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Appie’s Minimacamping”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Alvast voor in je agenda voor komende week: zaterdag 21 mei kun je actief meehelpen bij Toentje, de tuin in de Oosterparkwijk waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Verzamelen om 9:00 uur, Paradijsvogelstraat 10. Eerst even een lekkere kop koffie, daarna gaan we aan de slag.

Zondag 22 mei: gezamenlijke lunch na afloop van de Martinidienst.