Wat er nog gaat gebeuren…

Met Advent, de aanloopperiode naar Kerst, begint een nieuw kerkelijk jaar. Dat betekent dat we nu in de laatste weken van het oude kerkelijk jaar zitten. Zondag 20 november is de laatste zondag van het huidige kerkelijk jaar, en deze dag heet ook wel de Zondag van de Voleinding. We staan stil bij de toekomstverwachting van het doorbreken van Gods rijk van gerechtigheid en vrede.

Uit het boek Maleachi klinken profetische woorden over wat er staat te gebeuren, als die tijd op het punt staat aan te breken. Dan maakt de levenshouding van mensen een wezenlijk verschil: geen goed nieuws voor de hoogmoedigen en goddelozen, maar voor wie ontzag voor God heeft zal de zon van de gerechtigheid stralend opgaan, en “huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen”, zegt de profeet. Maleachi spreekt ook over de verzoening tussen ouders en kinderen.

Ook uit het Evangelie van Lucas lezen we woorden die Jezus spreekt over de tijd die komen gaat, en aan wat voor gebeurtenissen je kunt herkennen dat er wat op stapel staat. Er wordt gesproken over verschrikkelijke dingen: aardbevingen, epidemieën, hongersnoden, volkeren die tegen elkaar ten strijde trekken, maar er klinken ook bemoedigende woorden: “Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken”, en “Red je leven door standvastigheid”.

Over deze thematiek gaat het in de Martinidienst van zondag 20 november 2022, aanvang 11:30 uur, met voorganger Marga Baas. Met medewerking van de Cantores Sancti Martini onder leiding van Leo van Noppen en organist Jan de Roos. Welkom!

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Stichting Leergeld”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.