Stromen van levend water

In de Martinidienst van zondag 1 oktober brengen we twee Bijbelgedeelten voor het voetlicht met dorstlessend levend water als thematiek. Het eerste verhaal komt uit Exodus 17. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël, na te zijn ontkomen aan de macht van de Egyptische farao, veertig jaar lang door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Om de dorst van het volk te lessen laat Mozes water uit een rots stromen, door er op Gods gezag met zijn staf op te slaan.

In het tweede Bijbelgedeelte uit het Evangelie van Johannes gaat het om uitspraken van Jezus over levend water: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.” Met die laatste zin citeert Jezus een oude Schrifttekst en doelt hij op de belofte van de Heilige Geest.

Welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op zondag 1 oktober 2023 om 11:30 uur. Voorganger is Arlette Toornstra. Jan de Roos bespeelt de vleugel, waarbij Ton Tromp en Joke Bulthuis als voorzangers de gemeentezang ondersteunen.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Terre des Hommes”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.