Groen licht, we mogen weer!

Na maanden met alleen maar online Martinidiensten via kerkomroep.nl, en vervolgens het zomerreces in juli en augustus, mogen we ons eindelijk weer verheugen op een echte Martinidienst en kunnen we elkaar weer ‘in real life‘ ontmoeten in de prachtige ruimte van de Martinikerk. De laatste reguliere dienst, voordat we te maken kregen met de coronabeperkingen, was op 8 maart van dit jaar. Nog niet alles zal weer helemaal zijn zoals vanouds. Zo zijn we door omstandigheden genoodzaakt de viering te houden in het hoogkoor van de kerk, in plaats van in het schip. De ingang is tegenover het Feithhuis. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen verzoeken we je om je vooraf aan te melden via de link op de startpagina of op de pagina met corona-huisregels. Ook zullen we ons nog niet wagen aan gezamenlijke gemeentezang, maar luisteren we vooral naar de liederen gezongen door het Koor van het GSp onder leiding van Pieter Pilon, waarbij het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos. Tenslotte zullen we ook nog geen brood en wijn met elkaar delen.

Voorganger in deze eerste dienst van het nieuwe seizoen is Matty Metzlar. We zullen stilstaan bij de gelijkenissen van de verborgen schat en de kostbare parel. Koning Salomo was zich daar al van bewust toen hij een wens mocht doen aan het begin van zijn regeerperiode. Hij vroeg God om een opmerkzame geest zodat hij onderscheid kon maken tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen.

Download hier alvast de liturgie.

Collecte: Ook als je de viering niet kunt bijwonen, is het toch mogelijk bij te dragen aan de collecte. Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten“. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Voedselbank Groningen“. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina.

Van deze dienst is een geluidsopname (MP3) gemaakt; terugluisteren kan via Dropbox – volg deze link.