Gesterkt door de Geest

In de Oudtestamentische verhalen waren regelmatig profeten aan het woord, die zich richtten tot het volk Israël met soms waarschuwende, soms bemoedigende boodschappen. Dat deden ze niet zomaar; vaak was het de goddelijke inspiratie die hen de juiste woorden in de mond legde. Ook Jezus voelde zich gesterkt door Gods geest. Tijdens het onderricht dat hij geeft in de synagoge, in het verhaal uit Lucas 4, wordt gelezen uit de boekrol van de profeet Jesaja, waarna hij tegen de aanwezigen zegt dat zij op dat moment deze profetie in vervulling hebben zien gaan. Jezus betrekt de schrifttekst duidelijk op zichzelf, die door zijn hemelse Vader is gezonden om een goede en bevrijdende boodschap te brengen, “om onderdrukten hun vrijheid terug te geven”, zo staat er onder andere geschreven.

Bij deze thematiek staan we stil in de Martinidienst van zondag 30 januari om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Marga Baas. Met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra, en een gelegenheids-zangduo bestaande uit Dorine Wijmenga en Maarten van Damme.

Even naar de actualiteit van vandaag. Ondanks een vervelend en hardnekkig virus dat niet meer weggaat, is toch een verlangen van velen in vervulling gegaan dat de regels van overheidswege weer versoepeld zijn. Daarom kunnen we vanaf zondag 30 januari ook weer bezoekers verwelkomen in de Martinikerk. Wil je de viering bijwonen, vergeet dan niet je vooraf aan te melden, uiterlijk zaterdag om 20:00 uur, via het registratieformulier. De contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De link staat ook onderaan op de pagina met corona-huisregels.

► Download hier alvast de liturgie.

► Naast de mogelijkheid de dienst persoonlijk bij te wonen, kun je deze ook online meevieren. Volg de livestream zondag om 11:30 uur of bekijk de dienst op een later moment via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente.

Collecte: Iedereen kan bijdragen aan de collecte door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: School+ziekenhuis in Malawi”. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan bij voorkeur met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Aanwezigen in de kerk hebben de mogelijkheid contant bij te dragen aan de collecte, maar als je liever per bankoverschrijving bijdraagt dan kan dat uiteraard ook. Bedankt voor je gift! Meer over giften en fiscale aftrekbaarheid, zie de giftenpagina. Meer informatie over de Ebenezer School in Malawi, zie Stichting ESM.

N.B. ’s middags om 17:00 uur is er in de Martinikerk nog een Gregoriaanse vesper, meer info zie Schoonheid met een Ziel.