Kies de weg van het leven

Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel van Zijn kracht. (Habakuk 3:4)

Begin februari, en we leven nog steeds in de tijd van Epifanie: de Verschijning van Christus in de wereld. Op de zesde zondag van de Verschijning, verschijnt Jezus aan ons als leraar van de wet. We lezen daarover uit het Evangelie naar Mattheüs.

Uit het boek Deuteronomium horen we het gebod om God lief te hebben. Mooi dat dit een gebod is, want als die liefde het alleen van ons gevoel zou moeten hebben, zou er weinig van terechtkomen. Er worden ons twee wegen voorgehouden: de weg van het leven en de weg van de dood. We worden opgeroepen te kiezen voor het leven zoals ons dat wordt gewezen in Gods woord. De apostel Paulus probeert ons iets te verduidelijken over dat woord van God, bijvoorbeeld in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe: volgens Paulus is dit woord een voor de beheersers van deze wereld verborgen wijsheid. Christus is de gestalte van die goddelijke wijsheid, zegt Paulus, en het evangelie leert ons vandaag de mores van deze ‘dwaze wijsheid’ van God.

Van harte welkom in de Martinidienst op zondag 12 februari 2023 om 11:30 uur. Voorganger in deze viering is Jaap Goorhuis. De zang wordt verzorgd door Bert Ballast, Maarten van Damme en Pieter Kamminga. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

Wil je bijdragen aan de Collecte? Dat kan, bij voorkeur per bankoverschrijving. Maak een bedrag over op rekening NL27 RABO 0136784798 t.n.v. Stichting GSp, onder vermelding van “instandhouding Martinidiensten”. Of op hetzelfde rekeningnummer, onder vermelding van “diaconale collecte: Giro 555”. [In de liturgie staat Salmagundi nog vermeld als bestemming van de diaconale collecte, maar vanwege de recente aardbevingen in Turkije en Syrië is besloten dit collectedoel te wijzigen in Samenwerkende Hulporganisaties (“Giro 555”)]. Wil je aan beide collectes bijdragen, doe dat dan met twee aparte overboekingen, elk met de juiste betalingsomschrijving. Maar ook met contant geld bijdragen is mogelijk.