Zondag van de Heilige Drie-eenheid (Trinitatis)

Een week na Pinksteren volgt traditioneel de zondag met de naam Trinitatis: de zondag van de Heilige Drie-eenheid. Voor veel christenen is die drie-eenheid (“Vader, Zoon en Heilige Geest”) misschien heel vanzelfsprekend geworden, toch is het bijzonder genoeg om er jaarlijks een specifieke zondag aan te wijden en bij de betekenis ervan stil te staan.

Voor de Martinidienst van zondag 26 mei is de keuze gevallen op twee korte bijbelfragmenten waarin deze Drie-eenheid aan de orde komt. Zo doet Paulus in zijn Tweede brief aan de Korinthiërs een oproep tot eensgezindheid en een leven in vrede met elkaar, en besluit hij die oproep met de wens: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen”. Een zegenbede die nog steeds regelmatig klinkt als afsluiting van een kerkdienst of misviering. En in het Evangelie van Mattheüs worden de discipelen door Jezus uitgezonden met een opdracht om op weg te gaan en alle volkeren tot leerlingen van Jezus te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Woorden die traditioneel nog steeds uitgesproken worden, telkens wanneer een kind of een volwassene in de kerk de doop ontvangt.

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk op 26 mei 2024 om 11:30 uur. Voorganger is Ynte de Groot, organist van dienst is Carlos Bollo.

► Download hier alvast de liturgie.

► De viering wordt zondagochtend vanaf 11:30 uur live gestreamd via het Kerkdienst-gemist kanaal van de Protestantse Wijkgemeente, en ook na afloop kun je de dienst daar terugkijken.

De bestemming van de diaconale collecte is deze week Kinderfonds Mamas, de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Martinidiensten. Om hieraan bij te dragen kun je de QR-codes gebruiken, die je vindt in de liturgie op pagina 13.