Zomerreces 2020

Foto: Pam Brophy, Wikipedia, CC BY-SA 2.0

Met de online dienst van 28 juni hebben we het seizoen 2019-2020 van de Martinidiensten afgesloten en gaan we de zomerperiode in. We hopen na de vakantie, vanaf zondag 6 september, weer reguliere Martinidiensten te houden waarbij u allen weer ‘in real life‘ in de Martinikerk aanwezig kunt zijn. Houd de berichtgeving daarover in de gaten (via deze website, de Nieuwsbrief en/of Facebook).

Wie tijdens de vakantie contact wil hebben met een van de (studenten)pastores, kan van 29 juni t/m 12 juli een beroep doen op Lense Lijzen, van 13 t/m 19 juli en van 26 juli t/m 2 augustus op Geert Brüsewitz, van 20 t/m 25 juli op Arjen Zijderveld en van 3 t/m 31 augustus op Matty Metzlar. Mailadressen en telefoonnummers vind je bij de mededelingen op pagina 8 van de liturgie van 28 juni (pdf).

De rubriek Alledagje zal in de zomerperiode minder frequent verschijnen dan in de afgelopen weken; de naam verandert ook tijdelijk in ‘Zomerdagje’ maar voor de vindbaarheid zullen we de tag alledagje blijven gebruiken. Er zijn trouwens meer alledagjes (zomerdagjes) dan alleen die van Tim Smid en Matty Metzlar die op deze website worden gepubliceerd: wie ook de bijdragen van Tirtsa Liefting en Evert Jan Veldman wil lezen kan eens een kijkje nemen op de site van de Nieuwe Kerk.

Een fijne vakantie gewenst en tot in september!

Zomerreces

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met deze woorden hebben we op 30 juni zingend het seizoen 2018-2019 afgesloten en het zomerreces ingeluid. “Tot wij weer elkaar ontmoeten“, dat zal in het nieuwe seizoen 2019-2020 zijn, na de vakantie, vanaf zondag 1 september.

In het nieuwe seizoen zullen er wel wat veranderingen optreden. Deze twee veranderingen springen het meest in het oog: als gevolg van het afscheid van Tiemo Meijlink, die met emeritaat is gegaan, zullen we in de Martinidiensten met een grotere diversiteit aan gastvoorgangers te maken krijgen, en daarnaast zal er in principe maandelijks een Engelstalige Morning Prayer gevierd worden, vooralsnog op de derde zondag van de maand.

Wie tijdens de vakantie contact wil hebben met een van de (studenten)pastores, kan van 1 tot 15 juli een beroep doen op Lense Lijzen, van 15 tot 22 juli op Pieter Versloot, van 22 juli tot 5 augustus op Evert Jan Veldman en van 5 augustus tot 2 september op Matty Metzlar. Mailadressen en telefoonnummers vind je op de laatste mededelingenpagina van de liturgie van 30 juni (pdf).

We wensen je een fijne vakantie en zien je graag in september weer op zondagochtend 11:30 uur in de Martinikerk terug. Gastvoorganger in de dienst van 1 september is Ynte de Groot.