Leven met aandacht

De zomer is in aantocht, en daarmee ook ons zomerreces in de maanden juli en augustus. Voor de vieringen op de laatste twee zondagen van de maand juni hebben we gekozen voor het thema “Leven met aandacht”. Hierbij gebruiken we verschillende kunstvormen zoals poëzie, beeldende kunst en muziek.

In de eerste van deze twee vieringen, op zondag 23 juni, ligt het accent op zien en waarnemen. Een week later, op 30 juni, leggen we de nadruk op horen en luisteren.

Licht is essentieel om te kunnen zien en waarnemen. De gekozen Bijbelfragmenten gaan dan ook over licht: uit Genesis 1 de schepping van het licht op de eerste scheppingsdag, en uit Marcus 8 de genezing van een blinde man.

Inspiratiebron voor deze eerste viering is het schilderij “De schepping van de Mens” van Marc Chagall. In een meditaief moment zullen we onze volle aandacht richten op wat er in dit schilderij allemaal te zien en waar te nemen is. Daarnaast bezinnen we ons op een tekst van de 19e-eeuwse auteur Elizabeth Barrett Browning.

Voorganger in de dienst van 23 juni om 11:30 uur is Matty Metzlar. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.

► Download hier alvast de liturgie.

Credo, geloven op scherp

In de Martinikerk in Groningen loopt momenteel de expositie “Credo, geloven op scherp”, met werken van Henk Pietersma. In de kooromgang van de kerk hangen 52 schilderijen, die op bijbelse thema’s en specifiek op de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn geïnspireerd.

De Martinidienst van zondag 28 april staat geheel in het teken van deze expositie. We laten ons leiden door de kunst van Henk Pietersma, en ook zijn enkele bijpassende, poëtische teksten van zijn hand geïntegreerd in de liturgie.

De Evangelielezing op deze eerste zondag na Pasen is het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee mannen, op weg naar het dorp Emmaüs, praten nog vol verdriet na over de recente gebeurtenissen in Jeruzalem met hun leermeester Jezus. Over zijn dood aan het kruis en over het graf dat op de derde dag leeg werd aangetroffen. Tot zich nog iemand als reisgenoot voegt bij deze twee. Pas als deze metgezel bij de twee mannen thuis aan tafel het brood breekt en deelt, herkennen de twee hem als de opgestane Heer.

Voorganger in deze Martinidienst op 28 april om 11:30 uur is Evert Jan Veldman. Met medewerking van de Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries en organist Vincent Hensen-Oosterdijk.

► Download hier alvast de liturgie.

De tentoonstelling is nog tot en met vrijdag 3 mei te bezoeken.