Zondag van de Voleinding: vertrouwen in de toekomst

Wij leven binnen de geloofstraditie op de adem van het kerkelijk jaar. In deze ordening en markering van de tijd zit een voortgaande beweging, een beweging die zich uitstrekt naar een toekomstverwachting, een perspectief waarin Gods rijk van gerechtigheid en vrede definitief zal doorbreken. Op de zondag van de Voleinding, op de drempel naar Advent, worden we bepaald bij dit perspectief en klinkt de oproep om de verwachting gaande te houden.

De bijpassende Bijbelgedeelten voor deze zondag komen uit Maleachi 3 en Lucas 21.

Cantor en dirigent Ton Tromp. Bron: www.spectrumkoor.nl

Deze zondag 24 november 2019 draagt een extra bijzondere klank en kleur, omdat wij in deze viering ook afscheid nemen van Ton Tromp als cantor en dirigent. Ruim tien jaar mocht het Koor van het GSp genieten van zijn bezielende leiding en hebben de Martinigangers volop liederen kunnen zingen uit het prachtige repertoire van Huub Oosterhuis.

Van harte welkom in deze Martinidienst op zondag 24 november om 11:30 uur, met als voorganger Matty Metzlar. Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp, niet helemaal voor de laatste keer want ook de Kerstnachtdienst, volgende maand op 24 december, neemt hij nog voor zijn rekening. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.

Houd moed en vertrouwen

Houd moed en vertrouwen: dat is het thema van de Martinidienst op zondag 26 mei. We knopen aan bij het verhaal waarin Jezus aankondigt dat hij zijn leerlingen zal verlaten. Het lijkt maar langzaam door te dringen dat ze op eigen benen zullen moeten gaan staan. Hij geeft dan ook mee dat ze de moed niet moeten verliezen. Situaties van het opgeven van het vertrouwde, of van mensen met wie je een tijd bent opgetrokken, komen steeds weer voor in je leven. Vaak ongewild, soms ook bewust. Hoe sta je daarin? Is er een basis die bij je blijft of moet je deze steeds weer voor jezelf veroveren?

Van harte welkom in deze viering in de Groninger Martinikerk, zondag 26 mei 2019 om 11:30 uur. Voorganger is Lense Lijzen. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.

► Download hier alvast de liturgie.