Tien jaar cantor en dirigent van het GSp-koor

Cantor en dirigent Ton Tromp. Bron: www.spectrumkoor.nl

Op 24 november jl. nam Ton Tromp afscheid als dirigent van het Koor van het GSp. Bij zijn afscheid blikt Ton terug op de tien jaren die hij met dit koor en daarmee met de Martinidiensten verbonden is geweest.

Kern van het repertoire van dit koor is de muziek op teksten van Huub Oosterhuis. Al vanaf zijn zevende jaar is Ton bekend met deze muziek, zo schrijft hij. Het was een feest om aan de vieringen op deze manier bij te dragen. En een feest stop je het best op het hoogtepunt! Ton spreekt zijn dank uit voor tien jaren vertrouwen en plezier.

Lees hier Tons volledige terugblik op de afgelopen 10 jaar. Deze bijdrage verschijnt ook in Kerk in Stad.

In de Kerstnachtdienst, dinsdag 24 december 2019 om 23:00 uur in de Groninger Martinikerk, dirigeert Ton nog eenmaal het Koor van het GSp.

Zondag van de Voleinding: vertrouwen in de toekomst

Wij leven binnen de geloofstraditie op de adem van het kerkelijk jaar. In deze ordening en markering van de tijd zit een voortgaande beweging, een beweging die zich uitstrekt naar een toekomstverwachting, een perspectief waarin Gods rijk van gerechtigheid en vrede definitief zal doorbreken. Op de zondag van de Voleinding, op de drempel naar Advent, worden we bepaald bij dit perspectief en klinkt de oproep om de verwachting gaande te houden.

De bijpassende Bijbelgedeelten voor deze zondag komen uit Maleachi 3 en Lucas 21.

Cantor en dirigent Ton Tromp. Bron: www.spectrumkoor.nl

Deze zondag 24 november 2019 draagt een extra bijzondere klank en kleur, omdat wij in deze viering ook afscheid nemen van Ton Tromp als cantor en dirigent. Ruim tien jaar mocht het Koor van het GSp genieten van zijn bezielende leiding en hebben de Martinigangers volop liederen kunnen zingen uit het prachtige repertoire van Huub Oosterhuis.

Van harte welkom in deze Martinidienst op zondag 24 november om 11:30 uur, met als voorganger Matty Metzlar. Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp, niet helemaal voor de laatste keer want ook de Kerstnachtdienst, volgende maand op 24 december, neemt hij nog voor zijn rekening. De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.

Download hier alvast de liturgie.